เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี ซึ่งมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

รมว.ทส. ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ และให้เกียรติมอบรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ได้รับมอบรางวัลในฐานะเป็นผู้มีคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่น อดทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation