เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.15 น. ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (เจ้าคณะภาค 13 กรรมการมหาเถรสมาคม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ผอ.สคทช. และคณะ ได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 40 ชุด บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide