เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จัดกิจกรรมทำวัตรเช้า-เจริญสมาธิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสถาปนา สคทช. โดยมี พระธรรมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เจ้าคณะภาค 13 และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 60 คน เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ ผอ.สคทช. ได้มอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ สคทช. ยึดมั่นหลักธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการครองตน และครองธรรม รวมถึงให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ประชาชนอยู่กินยั่งยืน

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow