เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นประธานในงาน “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง ยั่งยืน” และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.” ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมงาน

โดยกิจกรรมในงาน มีการมอบสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้กับประชาชน 65 ครัวเรือน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 พื้นที่ คือ 1) ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่อำเภอเทิงและอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 10,048 - 1 – 73 ไร่ และ 2) ป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย ท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 3,802 - 1 - 14 ไร่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง 2 ฉบับ จากรองนายกรัฐมนตรี

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา