เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมคณะ โดยในเวลา 09.50 น. คณะรองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลาว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช. จากนั้นได้เดินทางไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย (อำเภอขุนยวม) และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา เนื้อที่รวม 7,762 - 0 - 52 ไร่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่สำเพ็ง พื้นที่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่เงา และตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 902 ราย โดยมีผู้แทนประชาชนจาก 4 ตำบล จำนวน 4 ราย เป็นตัวแทนรับมอบ

ในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วย ผอ.สคทช. ได้เดินทางไปตรวจราชการ ณ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคา พร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ คทช. จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ จำนวน 5 พื้นที่ เนื้อที่รวม 32,099 - 3 - 96 ไร่ ได้แก่

  1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง เนื้อที่ 15,072 - 0 - 69 ไร่
  2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย (ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย) เนื้อที่ 888 - 2 - 57 ไร่
  3. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม (ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม) เนื้อที่ 11,455 - 3 - 59 ไร่
  4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม (ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม) เนื้อที่ 3,922 - 2 - 3 ไร่
  5. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว (ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว) เนื้อที่ 760 - 3 - 8 ไร่

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation