เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. นำคณะเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูล (Data Center) ณ ศูนย์ข้อมูล INET IDC-3 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายอัครวัฒน์ ศิลปวิทยาทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด นายสราวุธ อมราสิงห์ รองกรรมการผู้จัดการฯ นายพฤตินัย ล่ำสูง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Data Center ให้การต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) และรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีการนำแบบอย่างที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ สคทช. ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow