เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ที่ดินทำกิน และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชร

รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่ 12,951-1-91 ไร่ ซึ่งมีประชาชนอยู่อาศัย จำนวน 1,077 ราย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ ตำบลปางตาไว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง และตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 334 ราย เนื้อที่รวม 4,233-1-52 ไร่

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการจัดพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีทั้งสิ้น 12 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 พื้นที่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 5 พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ 188,000 ไร่ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกไปแล้วจำนวน 2 พื้นที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะเร่งดำเนินการจัดสรรพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่เหลือให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ พร้อมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation