เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สคทช. ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร และผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และบริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สคทช. ร่วมใจ ทำความดี เพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงในบริเวณเมืองนอกของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จำนวน 600 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทย

ทั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานที่สำคัญในบริเวณเขตที่สูงภาคกลาง อันเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสินค้า เส้นทางการค้า และวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 8 - 18) ปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อยู่ระหว่างการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมต่อเนื่องจำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ ภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลที่มีความเกี่ยวเนื่อง และสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรม โดยคงความครบถ้วนสมบูรณ์และความเป็นของแท้ดังเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี