เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) เป็นประธานกิจกรรมโครงการ "สานฝัน แบ่งปันน้ำใจ มอบให้แก่น้อง" โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมถวายสิ่งของบริจาคและปัจจัย แด่พระครูพิพิธนันทคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา สัมโมทนียกถา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเรียนและห้องสมุด โดยมีองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี