เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะประชาชนในกิจกรรม "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง : จังหวัดสุพรรณบุรี" โดยมีนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ โดยในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้แทน สคทช. ร่วมกิจกรรม

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยให้ระบุว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่ต้องการให้ทาง สคทช. ดำเนินการ เรื่องใดที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาดำเนินการ และเรื่องใดที่จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถดำเนินการได้เอง เพื่อช่วยขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี