เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ Soft Power โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 130 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 - สคทช. 2 และผ่านระบบ Video Conference

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอินทรพิทักษ์ เจริญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารองค์ความรู้และระบบข้อมูล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Soft Power และเทคนิคช่วยสร้าง Soft Power ในองค์กร จากนั้นเป็นการประกวดการออกแบบการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของ สคทช. โดยมีเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 9 ผลงาน

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี