เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการ สคทช. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการ สคทช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเช้าและพิธีเจริญพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี