เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผช.ผอ.สคทช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถง ชั้น 19 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

โอกาสนี้ ผอ.สคทช. ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 จากนั้น ผอ.สคทช. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี