เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณโถง ชั้น 19 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อาคารอารีย์ ฮิลส์)

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 จากนั้น ผอ.สคทช. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี